Afscheidsgesprekken

Een afscheidsgesprek ga je met elkaar aan wanneer iemand van wie je houdt binnenkort gaat sterven. Of wanneer een dierbare een ernstige ziekte heeft waarin het contact met naasten zal verminderen en misschien zelfs onmogelijk zal worden, zoals bij dementie. 

Een afscheidsgesprek kan helpen om samen stil te staan bij een verlies dat aanstaande is, in de breedste zin van het woord. Om de gevoelens die daarbij spelen te erkennen en te delen.

Ik gebruik hierbij de Zonnekaartjes: vragenkaartjes verdeeld in twee categorieën: Herinneringen en Verder op eigen kracht.
Bij Herinneringen is het fijn om verhalen te delen. Verhalen die later veel troost kunnen bieden. Er is alle gelegenheid om elkaar – nu het nog kan – te vragen wat je nog wilt vragen. Te zeggen wat je nog wilt zeggen.
Verder op eigen kracht gaat in op aspecten over het dagelijkse leven. Wat is voor degene die sterven gaat nog belangrijk om het laatste stukje op eigen kracht op een fijne manier in te vullen? Wat biedt de naasten steun om verder te gaan? Alles wat kan helpen om recht te doen aan een waardevol afscheid mag en kan besproken worden.

Voor wie: gezinnen, vrienden, lotgenotengroepen, klassen, collega’s en wie in een groep op deze manier naar een mooi afscheid wil toewerken
Waar: afgestemd op degene die ziek is: thuis, in een hospice, een verzorgingshuis of ziekenhuis
Duur: 0,5 tot 2 uur, afgestemd op degene die ziek is