Tarieven

Een kennismakingsgesprek is altijd gratis.

Wanneer je besluit gebruik te willen maken van mijn begeleidingsaanbod volgt er een intakegesprek en hierna volgen de begeleidingsafspraken. Het uurtarief van de coaching is 75 euro exclusief 21% BTW.

Is dit bedrag een probleem voor je? Voor cliënten met een aantoonbaar kleinere portemonnee zijn andere tarieven mogelijk. Ik vind het belangrijk dat (kinder)coaching voor iedereen toegankelijk is, neem daarom gerust contact met me op zodat we dit kunnen bespreken.
De kosten zijn zonder probleem in meerdere delen op te splitsen. We bespreken dit bij aanvang van het traject.

Voor bedrijven gelden andere tarieven. Neem contact op voor meer info en een offerte op maat.

Coachingsgesprekken kun je soms (gedeeltelijk) vergoed krijgen:
 • Via de Arbodienst
  Soms willen werkgevers na overleg met de bedrijfsarts coachingskosten vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het geval van burn-outpreventie en voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Neem hierover contact op met je bedrijfsarts of werkgever.
 • Via je werkgever
  Je kunt aan je werkgever vragen of je je opleidingsbudget mag besteden aan coachingsgesprekken. Neem hierover contact op met je werkgever.
 • Via de belastingdienst
  Als particulier kun je coachingskosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Het doel moet dan gericht zijn op verandering van werkkring of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zin om arbeidsinkomsten te behouden of te verwerven. In 2017 was er een drempel van € 250,-. Neem hierover contact op met de belastingdienst.
  Ook coaching voor kinderen kun je als  buitengewone ziektekosten psychosociale hulpverlening opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte.
  Voor zelfstandig ondernemers zijn coachingskosten aftrekbaar als bedrijfskosten.