Kindbehartiger

Een kindbehartiger maakt deel uit van de beroepsorganisatie Kindbehartiger en is gecertificeerd lid van de vereniging van Kindbehartigers. Zie www.kindbehartiger.nl

Voor kinderen.

De Kindbehartiger is iemand die er speciaal is voor jou wanneer je ouders uit elkaar gaan of al een tijdje uit elkaar zijn.
Ik ben er om te luisteren naar jouw stem. Als kind heb jij eigen gedachten over de scheiding van je ouders. Jij hebt het recht om je gevoelens en wensen te delen. Het is fijn wanneer dit kan met iemand die er voor jou is. Iemand die kennis heeft van wat er bij een scheiding komt kijken. Dit is de rol van de Kindbehartiger.

Ik bied je:

 • Een luisterend oor en iemand die naast jou staat;
 • Hulp om jouw wensen helder te krijgen;
 • Hulp om jouw wensen uit te spreken naar je ouders, maar ook naar anderen zoals naar de advocaten van je ouders en de rechter. Ik leg je dat allemaal uit.
 • Hulp bij alle gevoelens die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
 • Uitleg aan je ouders over de manier waarop zij met elkaar praten en hoe dit is voor jou.

Ik kan je op verschillende momenten helpen:

 • Wanneer jij net weet dat je ouders uit elkaar gaan.
 • Of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn, maar jij ergens tegenaan loopt of vragen hebt.
 • Of wanneer je ouders een juridische procedure starten. Jouw stem verdient ook een plek, het liefst zo vroeg mogelijk.
 • Als jij bent uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter, dan kan de Kindbehartiger jou op dit gesprek voorbereiden, met je meegaan en je opwachten. Dat biedt een steun in de rug. Ook kan de Kindbehartiger, wanneer jij niet wilt gaan, je helpen zodat jouw mening wel op tijd wordt meegenomen. Dit doen wij via een verslag en advies.
 • Een Kindbehartiger kan ook helpen wanneer een ouder door de scheiding uit beeld is geraakt en het nodig is om het contact weer op te bouwen.
 • Ook jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor jou zijn. Soms voel jij je plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en is ondersteuning krijgen fijn. Ook dan is de Kindbehartiger er voor jou.

Contact

Weet dat er voor de ondersteuning vanuit ons als Kindbehartiger toestemming nodig is van gezaghebbende ouders in ieder geval totdat jij 16 jaar bent.Bel me gerust of stuur een e-mail naar info@coachbureaulev.nl. Dan kijk ik samen met jou wat wij kunnen doen ook wanneer jij jonger bent. Ik denk graag met je mee.

Voor ouders

Als partners kun je voor de beslissing komen te staan om te gaan scheiden of uit elkaar te gaan. Daar komt het nodige bij kijken; emotioneel, financieel, praktisch, juridisch en rondom de kinderen. Als volwassene kun je ondersteuning krijgen in dit proces van onder andere een mediator, een advocaat, financieel planner of scheidingscoach. Ook kan een Kindbehartiger veel voor jullie betekenen daar waar het de positie van de kinderen betreft.
Als ouders willen jullie het beste voor je kind. Je wilt voorkomen dat jullie kind(eren) last krijgt (krijgen) of houdt (houden) van de scheiding en vooral dat jullie kind(eren) onbezorgd kan (kunnen) opgroeien.
Kinderen hebben een andere positie. Zij kunnen niet scheiden van een ouder. Zij blijven 50% de ene ouder en 50% de andere ouder.

Luisteren naar de kinderen
De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en deskundige voor ieder kind in een scheidingssituatie, om de beleving en wensen van kinderen helder te krijgen. En daarna hun visie (samen met het kind, als het kind dit prettig vindt) te vertalen naar ouders, verzorgers, andere betrokkenen en waar nodig richting het juridisch speelveld. De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) met kinderen in gesprek en spreekt ook met iedere ouder over hun beleving, de emoties rondom de scheidingssituatie alsmede communicatiepatronen. Steeds staat het belang van het kind centraal en deze wordt geconcretiseerd per situatie. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind.

Zodat ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder kan na een scheiding.

Er zijn verschillende momenten waarop ik ondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer net is besloten om uit elkaar te gaan, jullie hierbij ondersteuning nodig hebben en/of de boodschap nog verteld moet worden aan kinderen.
 • Wanneer jullie al een tijdje uit elkaar zijn, maar er zich (opnieuw) problemen voordoen. Bij alle vraagstukken die raken aan kinderen in een scheidingssituatie kunnen wij meedenken.
 • Wanneer jullie een juridische procedure willen starten en de stem van het kind hierbij een plek verdient te krijgen. Of je meer advies hierover wenst. Het is belangrijk dat voldoende aandacht wordt besteed aan de beleving en wensen van ieder kind en dat deze worden meegenomen richting de toekomst.
 • Wanneer het contact met een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, opgebouwd moet worden.

Toestemming ondersteuning

Voor ondersteuning van minderjarigem is toestemming nodig van de   gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

Kind 0-12 jaar: toestemming van de gezaghebbende ouder(s)

Kind 12-16 jaar: toestemming van het kind en de gezaghebbende ouder(s)

Kind 16-18 jaar: toestemming van het kind.

Werkwijze

De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

 • Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar, kennis met elkaar gemaakt en wordt uitleg gegeven over de rol van de Kindbehartiger. De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd.
  De toestemming voor de ondersteuning wordt afgestemd en het financiële gedeelte wordt toegelicht. Er worden op maat gemaakte afspraken gemaakt. De Beroepscode wordt uitgelegd.
 • Overeenkomst: De werkdoelen worden vastgelegd, in de overeenkomst Kindbehartiger en/of een werkdocument, en door een ieder bevestigd. De Beroepscode Kindbehartiger wordt overhandigd/toegestuurd.
 • Kindgesprek: De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) in gesprek met het kind en biedt ondersteuning. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden. Die materie die het kind aangaat, wordt op kindvriendelijke wijze aan het kind uitgelegd. Het kan ook zo zijn dat de Kindbehartiger eerst met ouders aan de slag gaat of na overleg met andere professionals/hulpverleners spreekt.
 • Oudergesprek: Er vinden (afzonderlijk) gesprekken met ouders plaats over de beleving van de ouders, het belang van het kind, de onderlinge communicatie en de wensen voor de toekomst.
 • Terugkoppeling: Tijdens een gezamenlijk gesprek met ouders, of via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven over de bevindingen en vindt psycho educatie plaats. Ouders krijgen tips en tools aangereikt voor de toekomst en worden voorzien van (juridisch) advies.
  Er wordt afgestemd of ook het kind aanwezig kan zijn, afhankelijk van de situatie, de leeftijd en ontwikkeling.
 • Familieleden en partners van de ouders: Daar waar nodig worden overige familieleden, de partners van ouders en andere belanghebbenden op passende wijze betrokken.
 • Werkdoelen: Tussentijds worden werkdoelen aangereikt en kan er telefonisch of per e-mail contact plaatsvinden.
 • Dossier: De Kindbehartiger houdt in vertrouwen en voor intern gebruik een dossier bij.
 • Samenwerking professionals: De Kindbehartiger werkt in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.
 • Eindgesprek: Na afloop van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met het kind en de ouders (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) alsmede waar nodig met andere betrokkenen. De met elkaar gemaakte afspraken worden bekrachtigd. Dit kan via verslaglegging plaatsvinden, waarover een ieder wordt geïnformeerd. Verslaglegging vindt plaats ter afronding van een traject dan wel wanneer zich een juridische procedure voordoet.
  Veelal wordt er een proefperiode afgesproken, waarna bij de Kindbehartiger wordt geëvalueerd of de afspraken passend blijken te zijn. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de evaluatie en eventuele nazorg.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is leidend binnen de geboden ondersteuning.

Lees hier de privacyverklaring van de beroepsvereniging Kindbehartiger